Posts Tagged ‘ SQL Server ’

Hvordan får kommunerne bragt registerdata i spil som geodata i MapInfo Professional?

by Peter Horsbøll Møller | 22. August 2014 | Ingen kommentarer

MapInfo Brugerkonference 2014

På MapInfo Brugerkonferencen tager Brian Damsgaard Hansen, Fredericia Kommune, og Allan Larsen, LIFA A/S, et kig på bedre anvendelse af registerdata. Ved at automatisere geokodning af forskellige registerdata (CPR, BBR og CVR) og summere dem i grids eller distrikter, kan kommunerne forvandle deres store mængder af ”slumrende” registerdata til et vigtigt beslutningsgrundlag i forhold til boligplanlægning, […]

Read More...

MapInfo Professional og SQL Server 2008/2012 workshop

by Peter Horsbøll Møller | 30. September 2013 | Ingen kommentarer

MapInfo Professional og MS SQL Server

Vi har fået en række tilkendegivelser omkring afholdelse af endnu en 3 dages workshop under temaet MapInfo Professional og MS SQL Server 2008/2012. Vi har derfor valgt at tilbyde denne workshop igen. Workshoppen afholdes d. 19. – 21. november 2013 på vores kontor i Odense (Klokkestøbervej 16). Vi starter ved kl. 9.00 og slutter omkring […]

Read More...

Statistikdata …om at få mere ud af de data, som I allerede har

by Peter Horsbøll Møller | 13. September 2013 | Ingen kommentarer

Cirkeldiagram over boligtyper

I kommunernes egne data findes rigtig mange oplysninger, som man i mange tilfælde har svært ved at få sat ordentlig i spil. Kun kommuner med rutinerede GIS-/databasefolk, har viden til at kunne lave udtræk fra f.eks, BBR, som kan bruges videre i organisationen. GIS-folk har rutine i at visualisere data. Men det er ofte en […]

Read More...

Sammenkobling af E&M med grunddata for bedre analysegrundlag

by Peter Horsbøll Møller | 12. September 2013 | Ingen kommentarer

Analysegrundlag

Søren Breddam fra Stevns Kommune fortæller om sin tilgang til brugen af data fra den kommunale Ejendoms- og Miljødatabase (E&M), som indeholder grunddata fra BBR, ESR og CPR. I Stevns Kommune har man fokus på, at alle data vedrørende ejendomme, bygninger, enheder og borgere altid skal være at finde i MapInfo på en nem måde. […]

Read More...

MapInfo Professional som front-end til MS SQL Server ifm. analyse af forurenede grunde

by Peter Horsbøll Møller | 9. September 2013 | Ingen kommentarer

Spredning fra forurenede grunde

John Pedersen, Orbicon, vil fortælle om et konkret projekt med MapInfo Professional og MS SQL Server. I forbindelse med projekter, hvor komplekse data skal sammenstilles og hvor der skal foretages både numeriske og geografiske beregninger, gælder det om at dels finde den optimale måde at organisere sine data på og om at vælge sine geografiske […]

Read More...