Posts Tagged ‘ Eksempelkode ’

AnalyserTabeller – MapBasic program

by Peter Horsbøll Møller | 14. February 2011 | Ingen kommentarer

På vores Insight Danmark konference i september 2010 afholdte vi også en kort workshop i MapBasic. På denne workshop færdiggjorde alle deltagerne et lille MapBasic-program, der kan analysere en udvalgt tabel.

Read More...

Åbne Excel-regneark via MapBasic

by Peter Horsbøll Møller | 20. January 2011 | 2 kommentarer

MapInfo Professional kan åbne regneark gemt i Excel, enten i det “gamle” format, som f.eks. Excel95 og Excel2002 anvender eller i det “nye” format, som anvendes af Excel2007 og Excel2010.

Read More...

Udpeg tab-fil i Windows Stifinder

by Peter Horsbøll Møller | 21. October 2010 | 1 kommentar

Det kan til tider være nødvendigt at kunne finde den tabel, man sidder med i MapInfo Professional i Windows Stifinder. Har man åbnet et arbejdsområde, er man måske ikke klar over, hvor alle tabellerne reelt er placeret.

Read More...

Tilgå valgte tabeller i vinduet Tabeloversigt

by Peter Horsbøll Møller | 21. October 2010 | Ingen kommentarer

Som tidligere beskrevet her på bloggen kan man med MapBasic 10.5 spørge på hvilke elementer, der er valgt i lagkontrollen. På samme måde kan man spørge på hvilke tabeller, der er valgt i den opdaterede Tabeloversigt. Dette giver igen nye muligheder for at integrere MapBasic-programmerne bedre i MapInfo Professional.

Read More...

Tilgå valgte lag i lagkontrollen

by Peter Horsbøll Møller | 21. October 2010 | Ingen kommentarer

Med MapBasic 10.5 kan man spørge på hvilke kort, laggrupper, lag og lignende, brugeren har valgt i lagkontrollen. På denne måde har man som MapBasic-udvikler mulighed for at bruge de i lagkontrollen valgte elementer som input til en funktion. Inden denne mulighed blev tilgængelig var brugeren nødt til i en dialogboks at vælge den eller […]

Read More...