Posts Tagged ‘ 10.5 ’

Koordinatsystemer i MapInfo Professional 10.5

by Peter Horsbøll Møller | 28. October 2010 | Ingen kommentarer

I MapInfo Professional 10.5 har vi tilføjet en række nye koordinatsystemer. Det drejer sig om de nye DKTM koordinatsystemer og afgrænsede udgaver af samtlige danske koordinatsystemer. Desværre har der indsneget sig nogle fejl i disse.

Read More...

Udpeg tab-fil i Windows Stifinder

by Peter Horsbøll Møller | 21. October 2010 | 1 kommentar

Det kan til tider være nødvendigt at kunne finde den tabel, man sidder med i MapInfo Professional i Windows Stifinder. Har man åbnet et arbejdsområde, er man måske ikke klar over, hvor alle tabellerne reelt er placeret.

Read More...

Tilgå valgte tabeller i vinduet Tabeloversigt

by Peter Horsbøll Møller | 21. October 2010 | Ingen kommentarer

Som tidligere beskrevet her på bloggen kan man med MapBasic 10.5 spørge på hvilke elementer, der er valgt i lagkontrollen. På samme måde kan man spørge på hvilke tabeller, der er valgt i den opdaterede Tabeloversigt. Dette giver igen nye muligheder for at integrere MapBasic-programmerne bedre i MapInfo Professional.

Read More...

Tilgå valgte lag i lagkontrollen

by Peter Horsbøll Møller | 21. October 2010 | Ingen kommentarer

Med MapBasic 10.5 kan man spørge på hvilke kort, laggrupper, lag og lignende, brugeren har valgt i lagkontrollen. På denne måde har man som MapBasic-udvikler mulighed for at bruge de i lagkontrollen valgte elementer som input til en funktion. Inden denne mulighed blev tilgængelig var brugeren nødt til i en dialogboks at vælge den eller […]

Read More...

Lagkontrollen flimrer på Citrix

by Peter Horsbøll Møller | 15. October 2010 | Ingen kommentarer

Vi har fået en del henvendelser fra kunder, der er begyndt at anvende MapInfo Professional 10.0, 10.0.1 eller 10.5 på Citrix. De oplever at den nye lagkontrol i MapInfo Professional flimrer på skærmen og at MapInfo Professional er umulig at komme i kontakt med og dermed ubrugelig.

Read More...